ریاضی پایه دوازدهم

کلیپ آموزشی سرفصل های نوبت اول و دوم

سرفصل های ریاضی و آمار ۳

فصل 1:  آمار و احتمال
فصل2:  الگوهای خطی
فصل 3:  الگوهای غیرخطی

 

سرفصل های حسابان ۲ 
 
فصل 1:  تابع
فصل2:  مثلثات
فصل3:  حدهای نامتناهی-حد در بی نهایت
فصل4:   مشتق
فصل 5: کاربرد مشتق

سرفصل های ریاضی ۳

فصل1:  تابع
فصل2:  مثلثات
فصل3:  حد بی نهایت و حد در بی نهایت
فصل4:  مشتق
فصل5:  کاربرد مشتق
فصل6:  هندسه
فصل7:  احتمال

دانش آموز عزیز ، در صورتی که برای تهیه دروس نیاز به راهنمایی و یا کمک دارید

لطفا نام و شماره تماس خود را ارسال فرمایید

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره نام کامل و شماره خود را ثبت و ارسال کنید

رضایت دانش آموزان

[/section]