افتخارات و تقدیرنامه ها 

برخی از افتخارات من در 25 سال خدمت به دانش آموزان عزیزم

 

مقام اول کشوری ،سومین جشنواره الگوی
برتر تدریس
سال 1383
رتبه اول در سطح استان ایلام ،جشنواره الگوی برتر تدریس 
1386
تقدیرنامه ارزشیابی امتحانات و قبولی 100 در صدی دانش آموزان ،استان ایلام 
خرداد 1391
تقدیرنامه آموزش و تامین مدرسین کشوری
1394
تقدیر نامه کسب میانگین نمره بالاتر دانش آموزان در امتحان نهایی، استان ایلام
خرداد 1395
کسب مقام معلم برتر، استان ایلام
1396
تقدیرنامه نویسنده برتر 3 اثر چاپ شده 
1396
تقدیرنامه کسب رتبه اول کشوری در هفدهمین دوره الگوهای برتر تدریس دوره دوم متوسطه نظری 
1400